USŁUGI DODATKOWE

  • pomoc w zakresie zakładania, przekształcania i likwidacji działalności gospodarczej
  • prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów
  • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych
  • pomoc w sporządzeniu wniosków kredytowych
  • sporządzanie sprawozdań statystycznych
  • sporządzanie instrukcji i regulaminów wymaganych przepisami prawa m.in. kodeksu pracy
  • pomoc w wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania
  • opracowanie polityki rachunkowości