RYCZAŁT

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych przeznaczony jest dla osób fizycznych, spółek osobowych (osób fizycznych), których przychody w ciągu roku podatkowego( w wyniku nowelizacji z 2016r) nie przekroczyły w  2016r 250.000,00 EURO w przeliczeniu na złotówki oraz pod warunkiem że dany rodzaj działalności nie jest wyłączony z możliwości korzystania z tego rodzaju rozliczenia na mocy ustawy.

W 2017 roku limit  ten po przeliczeniu na złote wynosi 1.074.400,-

Obowiązek opłacania podatku dochodowego na zasadach stawek ryczałtowych od przychodów ewidencjonowanych uzależnionych jest od rodzaju prowadzonej działalności zgodnie z ustawą.

Kwartale opłacanie podatku mogą wybrać podatnicy których przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki w 2016 r. nie przekroczyły kwoty 107.440 zł (tj. 25.000 euro × 4,2976 zł/euro).

Zakres obsługi w ramach stałej umowy o współpracy:

 • Prowadzenie Ewidencji Przychodów na podstawie dowodów księgowych dostarczanych przez klienta zgodnie z ustawą,
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia
 • Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarcza
 • Dla podatników podatku VAT prowadzenie niezbędnych ewidencji dla tego podatku oraz sporządzanie i składanie deklaracji
 • Prowadzenie zgłoszeń i rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych z ZUS osób prowadzących działalność,
 • Zamknięcie ewidencji przychodów na koniec roku podatkowego.

Dodatkowe usługi księgowe i inne usługi nie wchodzące w zakres podstawowej umowy:

 • Obsługa kadrowo-płacowa wraz ZUS pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę lub cywilno – prawnych,
 • Sporządzenie zeznania rocznego za osobę prowadzącą działalność gospodarczą,
 • Rozliczenia transakcji międzynarodowych w tym Wewnątrz Wspólnotowych Nabyć i Dostaw, (deklaracje VAT-UE, import, eksport poza UE).
 • Dokumenty finansowe do banków lub innych instytucji, Sporządzanie sprawozdań statystycznych,
 • Wszelkie inne czynności

Miesięczna ryczałtowe wynagrodzenie za rozliczanie działalności na podstawie Ewidencji Przychodów, rozpoczyna się już od 100 zł netto ; jednak ostateczna wysokość opłaty ustalana jest indywidualnie w zależności od zakresu prowadzonej działalności i potrzeb Klienta.