CENNIK


Cennik świadczonych usług

Książka przychodów i rozchodów, ryczałt

Pierwszy miesiąc rozliczeniowy – bez opłat.
Minimalna opłata od 100 zł. netto.
Cena miesięcznej obsługi ustalana jest indywidualnie i uzależniona jest od rozmiarów prowadzonej działalności i stopnia jej skomplikowania.

Księgi handlowe
Minimalna opłata od 500 zł. netto.
Cena miesięcznej obsługi ustalana jest indywidualnie i uzależniona jest od rozmiarów prowadzonej działalności i stopnia jej skomplikowania.