ZASADY WSPÓŁPRACY


Obowiązki Zleceniodawcy, który podpisał umowę z biurem rachunkowym :

 • Wystawienia dokumentów sprzedaży (faktury, rachunki, wydruki z kasy fiskalnej, ewidencja sprzedaży).
 • Przyjmowanie dokumentów zakupu i oznaczanie ich datą otrzymania.
 • Dostarczanie dokumentów w terminach uzgodnionych z biurem jednak nie później niż do 10-go dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.
 • Kontaktu telefonicznego, pocztą elektroniczną lub osobiście w celu uzgodnienia ewentualnych niejasności.
 • Udzielania wyjaśnień przez klientów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej – przy przekazywaniu dokumentów jak również na bieżąco w miarę potrzeb klienta.

Dalsze czynności wykonuje już nasze biuro księgowe. Są to w zależności od indywidualnych uzgodnień :

 • Sporządzanie comiesięcznych deklaracji ZUS i przesyłanie ich drogą elektroniczną do ZUS.
 • Sporządzanie odpowiednich rejestrów podatkowych i innych uzgodnionych z Klientem (księgi rachunkowe, księga przychodów i rozchodów, rejestr sprzedaży VAT, rejestr zakupów VAT, ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia i inne).
 • Sporządzanie i dostarczanie właściwych deklaracji do urzędów skarbowych.
 • Prowadzenie wymaganych dokumentów pracowniczych.
 • Informowanie Zleceniodawcy o wysokości składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy i VAT jakie należy zapłacić za dany miesiąc.
 • Sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych .
 • W przypadku potrzeby jakichkolwiek wyjaśnień reprezentujemy naszych klientów w odpowiednich urzędach.
 • Inne czynności w zależności od indywidualnych uzgodnień z Klientem.

Gorąco zachęcamy do kontaktu naszym biurem w celu wyjaśnienia szczegółowych warunków współpracy. Z naszej strony gwarantujemy rzetelność, wieloletnie doświadczenie oraz profesjonalne i przyjazne podejście do każdego Klienta..